เรกิบำบัด

พลังงานเรกิจะก่อให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนจากภายใน อีกทั้งสามารถบำบัดโรคต่างๆ ไม่ว่าโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังได้ด้วย


หลักสูตรเรกิ

การเรียนเรกิเปรียบเสมือนการชำระล้างสิ่งสกปรกที่สะสมมานานออกจากร่างกายและจิตใจครั้งใหญ่ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์มากมายในชีวิตตามมาในภายหลัง เพียง 2 วัน ท่านจะสามารถใช้พลังงานเรกิในการบำบัดตนเองและผู้อื่นได้ในทันทีที่เรียน

จบ...

Magic Hand Treatment Your best you is waiting!

อาจารย์ชาญเป็นหนึ่งในปรมาจารย์เรกิ(Reiki Master Teacher)คนแรกๆ ของประเทศไทย ที่เริ่มต้นฝึกฝนเรกิตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 และมีประสบการณ์บำบัดช่วยเหลือผู้คนมากว่า 500 เคส ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรเรกิให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้พลังบำบัดตนเองและผู้อื่นได้ด้วย โดยผลลัพธ์ของเรกินั้น มีลูกศิษย์ของอาจารย์ชาญในหลายสาขาอาชีพตั้งแต่ หมอ วิศวกร เจ้าของกิจการ โค้ช นักเรียน นักศึกษา พนักงานประจำ ฯลฯ รายงานมาว่าพวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในหลายพื้นที่ เช่น ความรัก ความสัมพันธ์ การเงิน การเรียน การทำงาน สุขภาพ ความมั่งคั่ง ความสุข ความสงบในใจ เป็นต้น...

นี่คือภาพส่วนหนึ่งที่แสดงถึงประสิทธิภาพของพลังบำบัดเรกิ ซึ่งมาจากการทำงานวิจัยที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมให้บำบัดบุคคลคนหนึ่งวันละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมงทุกวันเป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจวัดระดับคลื่นไฟฟ้าชีวภาพในร่างกายทั้งก่อนและหลังการบำบัด

ภาพซ้ายในหน้าจอ : ก่อนเข้ารับการบำบัดในวันแรก

       จุดสีดำในโพรงจมูกคือตำแหน่งที่คลื่นไฟฟ้าชีวภาพในร่างกายของผู้รับไหลเวียนติดขัดไม่สะดวก


ภาพขวาในหน้าจอ : หลังเข้ารับการบำบัดในวันสุดท้าย

​       จุดดำในโพรงจมูกของผู้รับหายไปหมดกลายเป็นจุดกลมสีเหลืองซึ่งหมายความว่าคลื่นไฟฟ้าชีวภาพในร่างกาย ณ ตำแหน่งนั้นไหลเวียนได้คล่องตัวดีแล้ว

®

พลังงานเป็นสิ่งละเอียดที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า พลังบำบัดเรกิจัดเป็นพลังงานประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่อาจสัมผัสรับรู้ได้ในขณะที่ทั่วทั้งร่างกายผ่อนคลายและจิตใจว่างเปล่าเหมือนพลังงานประเภทอื่นๆ ขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อการขจัดความทุกข์ของผู้ที่ได้รับทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานนี้ถูกค้นพบที่ประเทศญี่ปุ่นโดย ดร.มิคาโอะ อูซูอิ โดยจะไหลผ่านนักบำบัดไปยังตำแหน่งที่ผู้รับมีอาการของโรคภัยไข้เจ็บหรือตำแหน่งที่พลังงานในร่างกายอุดตันโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้รับผ่อนคลาย ความเครียดลดลง มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้น...