พลังงานบำบัด(Energy Treatment)


ผู้บำบัด: อาจารย์ชาญ (Reiki Master Teacher) ผู้ผ่านหลักสูตรอาจารย์สอนเรกิ และผ่านหลักสูตรเซราฟิม ขั้นที่ 1-6 ทั้งหมด 3 รอบ, หลักสูตร Seraphim Healing Advanced(การบำบัดด้วยพลังเซราฟิมขั้นสูง), Seraphim Fusion(การบำบัดด้วยเทคนิคการผสมผสานพลังงานเซราฟิมต่างๆ เข้าด้วยกัน), Seraphim Aqua Dynamics(ใช้พลังงานปรับสภาพน้ำในร่างกาย), Divine Heart Connection(บำบัดเสียง ตา หู สมอง ดีเอ็นเอ อารมณ์จิตใจ และปัญหาด้านอื่นๆ) และพร้อมด้วยหลักสูตรเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรกิและเซราฟิม


ระยะเวลาและค่าบริการ: บำบัดทางไกลโดยใช้พลังงานเรกิ รวมพลังบำบัดเซราฟิมที่เป็นพลังงานบำบัดประสิทธิภาพสูง เสริมด้วยพลังบำบัดอื่นๆ โดยคนไข้สามารถเลือกที่จะอยู่ในสายโทรศัพท์หรือไม่ก็ได้ รวมคำแนะนำปรึกษาใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยหลังบำบัดเสร็จจะมีรายงานสรุปผลการบำบัดพร้อมทั้งคำแนะนำส่งให้ทางอีเมล์หรือ LINE และเสริมด้วยพลังบำบัด Divine Heart Connection และ Seraphim Fusion ให้วันละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 7 วัน ค่าบริการ 5,500 บาท โดยรับบำบัดเฉพาะวันจันทร์ กรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ ท่านสามารถระบุวันและเวลาตามต้องการได้ ซึ่งจะมีค่าบริการ 8,500 บาทสำหรับการบำบัดนอกเวลาทำการ กรุณาจองและชำระค่าบริการล่วงหน้าผ่าน Line id: @wereiki (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าชื่อ) หรือโทร 092 536 4197


หมายเหตุ พลังงานบำบัดเรกิและเซราฟิมมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถส่งข้ามสถานที่ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านมิติและเวลา เรียกว่าการบำบัดทางไกล(Distant Treatment) จากการที่ข้าพเจ้าสอบถามความรู้สึกของคนไข้หลายเคสหลังบำบัด พบว่าผู้รับการบำบัดหลายคนรู้สึกดีขึ้นและสามารถสัมผัสถึงพลังงานที่ไหลเข้ามาบำบัดตามร่างกายได้ด้วยแม้จะอยู่ต่างสถานที่กับผู้บำบัด โดยมีตัวอย่างเคสคนไข้ทางไกล เช่น คนไข้เส้นเลือดในสมองแตกที่สามารถกลับมาขยับร่างกายได้อีกครั้ง, คนไข้มะเร็งที่รับรู้ถึงการลดผลข้างเคียงจากเคมีบำบัด, คนไข้ที่รู้สึกโล่งสบายขึ้น หายจากอาการเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจ ชีวิตมีความสุขมากขึ้นหลังการบำบัด เป็นต้น

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรกิ plus ขั้นที่ 1
- ประวัติความเป็นมา
- เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการบำบัดโดยใช้พลังงานประเภทอื่น
- ประโยชน์ที่ร่างกายได้รับจากการบำบัดด้วยเรกิ
- ตำแหน่งการวางมือในการบำบัดและเหตุผล
- การเตรียมการบำบัดและสถานที่บำบัด
- สุขอนามัยที่เกี่ยวกับพลังงาน
- ความเข้าใจพื้นฐานของแหล่งพลังงานในร่างกายหรือจักระ
- การบำบัดตนเองเบื้องต้น
- การใช้สัมผัสที่ 6
- การรับรู้ถึงพลังบำบัดเรกิว่ากำลังไหลหรือหยุดอยู่
- ความเข้าใจเรื่องพลังบำบัดเรกิในระดับสากล
- การฝึกบำบัดโดยมีครูผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด

- แบบฝึกและเนื้อหาพิเศษที่ช่วยเสริมความสามารถทางจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต

บริการของเรา

บริการล้างพลังงานสถานที่


ในร่างกายมนุษย์มีแหล่งพลังงานที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเรียกว่าจักระและมีเส้นพลังงานที่เชื่อมต่อระหว่างจักระนั้นๆ ในทำนองเดียวกัน สถานที่ต่างๆ ก็มีจักระที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเช่นกัน แต่เราจะเรียกจักระของสถานที่ว่า Vortex("วอร์เท็กซ์") และเรียกเส้นพลังงานที่เชื่อมต่อระหว่างจักระของสถานที่ว่า Lay-line("เลย์ไลน์") หากพลังงานในจักระและเส้นเชื่อมจักระของร่างกายมนุษย์ที่อุดตันสามารถก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพกายและจิตที่อ่อนแอได้ฉันใด Vortex และ Lay-line ของสถานที่ที่อุดตันและสกปรกก็ย่อมก่อความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยหรือธุรกิจในสถานที่นั้นได้ฉันนั้น


พลังบำบัดเรกิไม่เพียงแต่บำบัดร่างกายมนุษย์และจักระที่อุดตันได้เท่านั้น แต่ยังสามารถบำบัดหรือล้างพลังงานของสถานที่ที่เป็นลบให้กลายสภาพเป็นบวกได้ด้วย โดยจะช่วยล้างพลังงานใน Vortex และ Lay-line ที่อุดตัน รวมถึงพลังงานลบที่ตกค้างอื่นๆ ในสถานที่ ส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยในสถานที่นั้นๆ มีสุขภาพ โชคลาภ และความสงบสุขในใจมากขึ้น หรือหากเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจก็จะทำให้การดำเนินธุรกิจราบรื่นมากยิ่งขึ้น ความขัดแย้งในองค์กรหรือบริษัทมีน้อยลง เป็นต้น


ในการล้างพลังงานสถานที่ นักบำบัดจะไม่ทำเพียงคนเดียว เนื่องจากอาจส่งผลให้บุคคลผู้นั้นเป็นอันตรายหรือป่วยได้หลังจากทำเสร็จ ในการบำบัดหรือล้างพลังงานสถานที่จึงจำเป็นต้องใช้ครูเรกิและนักเรียนที่ผ่านการเรียนหลักสูตรเรกิขั้นที่ 2 เป็นอย่างน้อยที่ผ่านการเรียนหลักสูตรการล้างพลังงานสถานที่มาแล้วจำนวนหลายคน ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของสถานที่และจำนวนห้องที่มีของสถานที่นั้นๆ

ท่านสามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ฟรี โดยส่งรูปภาพหลากหลายมุมของสถานที่ที่ท่านประสงค์จะล้างพลังงาน พร้อมทั้งแจ้งจำนวนชั้นและจำนวนห้องในแต่ละชั้น เพื่อขอใบเสนอราคาได้ผ่าน Line Id: @wereiki(อย่าลืม @ ข้างหน้าชื่อ) และหากมีข้อสงสัยท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 092 536 4197

®

Magic Hand Treatment Your best you is waiting!

หลักสูตรที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
ข้อกำหนดของผู้เรียน:
- อายุขั้นต่ำ 13 ปี
- ไม่ใช่ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์
- ไม่ใช่บุคคลที่ติดยาเสพติดอย่างหนัก
หมายเหตุ: ในกรณีของผู้ที่ป่วยหรือเคยป่วยเป็นโรคทางจิตประสาทมาก่อน ครูผู้สอนจะพิจารณาเป็นรายคนไปว่าจะให้เรียนได้หรือไม่ โดยในบางกรณีอาจต้องเข้ารับการบำบัดด้วยเรกิก่อนจึงจะเรียนได้
ครูผู้สอน: อาจารย์ชาญ(Reiki Master Teacher)
กำหนดการเรียน: หลักสูตรเปิดเมื่อมีจำนวนนักเรียนครบ 4 คนเท่านั้น โดยท่านสามารถสอบถามวันเรียน จองและชำระค่าครูได้ที่ Line Id: @wereiki (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าชื่อ) หรือโทร 092 536 4197
ระยะเวลาเรียน: 2 วัน (10:00 น.-20:00 น.) และโบนัสรับพลังทางไกลก่อนเรียนเพื่อการปรับจูนพลังงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง
ค่าอบรมต่อคน: 36,500 บาท (เรียนกลุ่มเล็กจำกัดเพียง 4 คนเท่านั้นเพื่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์สูงสุดของนักเรียน หากมีมากกว่า 4 คน จำเป็นต้องแยกนักเรียนเป็น 2 คลาสไปเรียนในรอบถัดไป ส่วนกรณีต้องการเรียนต่ำกว่า 4 คน ท่านสามารถสอบถามอัตราค่าเรียนได้ใน Line Id: @wereiki (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าชื่อ))


*** สำหรับการเรียนหลักสูตรเรกิต่อในขั้นที่สูงขึ้นไป จะต้องทิ้งระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือนสำหรับขั้น 2 และอย่างน้อย 6 เดือนสำหรับขั้น 3 อย่างไม่มีข้อยกเว้น ส่วนหลักสูตรเสริมความสามารถทางจิตอื่นๆ นักเรียนจะต้องผ่านหลักสูตรเรกิขั้นที่ 1 เป็นพื้นฐานมาก่อน โดยจะมีรายละเอียดและข้อกำหนดก่อนเรียนของแต่ละหลักสูตรในคู่มือเรกิขั้นที่ 1 ที่ครูผู้สอนจะแจกให้ในวันเรียน ซึ่งแต่ละหลักสูตร ครูผู้สอนจะพิจารณาเป็นรายคนว่านักเรียนสามารถเรียนได้หรือไม่


หลักสูตรเรกิ plus (เพิ่มเติมเนื้อหาพิเศษเพื่อเสริมศักยภาพทางจิต)

หลักสูตรเรกิ plus ขั้นที่ 1 ของเราปูรากฐานของวิชาเรกิอย่างเข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเรื่องพลังงานภายใน 2 วัน โดยเพิ่มเติมแบบฝึกและเนื้อหาพิเศษเพื่อช่วยเสริมศักยภาพทางจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการงาน การเงิน ความมั่งคั่ง การเรียน ความรัก ความสัมพันธ์ หรือ สุขภาพ เป็นต้น จุดเด่นของพลังบำบัดเรกิอยู่ที่ผู้เรียนจะได้รับการปรับคลื่นพลังงานจากครูผู้สอน ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้พลังงานเรกิในการบำบัดตนเองและผู้อื่นได้ทันทีในวันแรกที่เรียน โดยไม่ต้องใช้เวลาฝึกยาวนานเหมือนศาสตร์พลังงานบำบัดประเภทอื่น และไม่มีข้อจำกัดด้านความเชื่อหรือศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งผู้เรียนไม่จำเป็นต้องจดบันทึกหรือใช้ความจำแต่อย่างใด ผู้ที่ผ่านหลักสูตรเรกิ plus ขั้นที่ 1 และฝึกปฏิบัติจะสัมผัสได้ถึงผลลัพธ์ดังนี้

- เสริมศักยภาพทางจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลายๆ ด้าน

  เช่น การงาน การเงิน ความมั่งคั่ง การเรียน ความรัก ความสัมพันธ์

  หรือ สุขภาพ เป็นต้น

- ก่อให้เกิดการผ่อนคลายลึก
- ลดความเครียด วิตกกังวลและจัดการกับภาวะกดดันได้ดียิ่งขึ้น
- ลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาเคมี
- บำบัดระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย
- เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงขึ้น
- พัฒนาระบบต่อมไร้ท่อและกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนได้ดีขึ้น
- ปรับสมดุลพลังงานภายในร่างกาย
- ปลดปล่อยพลังงานด้านอารมณ์ที่อุดตัน
- ก่อให้เกิดกระบวนการล้างสารพิษออกจากร่างกาย
- ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด
- ลดอาการปวดศีรษะรวมทั้งไมเกรน
- บรรเทาภาวะข้อต่ออักเสบและโรครูมาตอยด์
- ฟื้นฟูอาการป่วย บาดเจ็บ หรือโรคเฉียบพลันทุกประเภท
- บำบัดโรคเรื้อรังได้ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหืด โรคเรื้อนกวาง
- ช่วยลดอาการนอนไม่หลับและทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น
- ลดความดันเลือด
- ก่อให้เกิดความสงบสุขในใจ
- ส่งเสริมทัศนคติและการคิดเชิงบวก
- ทำให้มีสมองและความคิดที่โปร่งโล่งแจ่มใสมากขึ้น
- เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและความมั่นใจจากภายใน
- ส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาตนเอง
- เพิ่มความสามารถทางจิตและสัมผัสที่ 6
- สามารถรับมือจัดการกับปัญหาในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น
- ลดอาการติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์
- ช่วยลดภาวะหมกมุ่น
- เพิ่มพลังภายในร่างกาย
- เป็นประโยชน์กับสัตว์ทุกชนิด